Clubvisie

"Handbal in Volendam is meer dan een spel, het is leven".  Piet Kes voorzitter HV KRAS/Volendam


CLUBVISIE:

'Handbalvereniging Volendam wil een klimaat creëren in en rond het dorp waarin mensen hun talenten, op een eigen wijze, kunnen en willen optimaliseren en benutten. We geven daarbij kansen aan diegenen die respect voor elkaar hebben en dit samen willen doen met balans tussen geven en nemen'.

Hoe doen we dit als club?

'Dit doen wij door alle mensen binnen onze vereniging een toegankelijke, veilige en kwalitatief goede leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak'. 


Organisatie

Om deze missie verder vorm te geven kennen wij een organisatorische werkwijze waarin vier afdelingen centraal staan welke onder leiding staan van het dagelijks bestuur:

Dagelijks bestuur: Joost Ooms, Piet Kes en Gerard Veerman

Afdelingsverantwoordelijken:


AFDELING: Technisch

In de club staat de techniek (het handbalspel) centraal, dit kan gezien worden als 'motor' van de vereniging. In nauw samenwerking met commercie de drijvende kracht achter de club.

HV KRAS/Volendam is technisch verdeeld in drie werkomgevingen: recreeren, opleiden en presteren
Alle onderdelen zijn vervat in de handbalvisie welke de rode draad is voor alle ontwikkelingen op de vloer.

Organisatorisch zijn groepen vrijwilligers en professionals betrokkenen bij iedere werkomgeving en zijn samen georganiseerd zijn in een commissiestructuur. Alle technische voorstellen en plannen worden daar dan ook voorbereid via de vertegenwoordiger van de commissie verantwoord in de technische commissie. De technische commissie is gemandateerd om beslissingen te nemen binnen door het bestuur bepaalde kaders. 
De technische organisatie hecht veel waarde aan de contact met kader, ouders en spelenden leden. Hierom zijn lijnen kort en deuren altijd open.

Klik hier voor de lijst met leden van de technische commissie


Waar focust de Technische Commissie op en waar werken de leden dagelijks aan?:

Beleidspijler 1. Visie op technische organisatie:

HV KRAS/Volendam streeft ernaar om het handbalbolwerk van Nederland te zijn en te blijven zodat het Nederlandse handbal en de Volendamse topsportcultuur op zowel nationaal als internationaal niveau op een hoger plan komt. Dit betekent dat we onszelf elk jaar een stapje willen verbeteren, dus een gestadige groei naar professionele sportbenadering.
Onze topsporters zijn een voorbeeld voor recreanten, jeugd en in de maatschappij en kunnen iedereen aanzetten en inspireren tot grote daden en een verantwoordelijk en gezond leven.
KRAS/Volendam focust zich op de ontwikkeling van lokale en regionale Noord-Hollandse talenten zodat er altijd een herkenbaar gezicht in het veld blijft staan. Deze talenten worden in de eigen jeugdopleiding intensief begeleid en opgeleid zodat ze zo goed kunnen worden als ze in zich hebben. De mensen die écht willen, stellen we onszelf tot doel om ze binnen de jeugdopleiding (Handbal Opleiding Volendam) te laten groeien tot een toonaangevend voorbeeld in de topteams van KRAS/Volendam: de prestatietak van het handbalbolwerk. Of een handbalprofessional in het buitenland.
We willen dit doen vanuit een werkelijke en echte motivatie zodat de vertrekkende spelers/speelsters, trainers, coaches, stafleden het "normaal" vinden altijd weer terugkomen op het oude nest om hun kennis en ervaring te delen. 

Beleidspijler 2. Visie op gedrag | Welke mentaliteit zien wij graag?

Mentaliteit is de belangrijkste pijler binnen Handbal Volendam. Hieronder wordt veel meer verstaan dan een goede wedstrijdmentaliteit. 
Wij willen mensen die:

 1. Beter willen zijn dan de ander.
 2. Zichzelf elke dag, elke training, elke wedstrijd willen verbeteren.
 3. Niet lullen maar doen.
 4. Beschikken over een ´give back-´ en voorbeeldmentaliteit.

Om de gewenste mentaliteit bij spelers/speelsters, trainers en betrokkenen te kunnen bereiken hebben we gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels worden voor elk seizoen toegelicht aan spelers/speelsters, trainers en ouders en ook ondertekend. In deze gedragsregels staat uitgewerkt wat de club verwacht. Deze gedragsregels zijn geen verplichting, maar wel een houvast om te groeien naar volwassenheid zodat het bovenstaande bereikt kan worden. Hierbinnen is de Gewenst Gedrag commissie van de vereniging leidend.

Beleidspijler 3. Visie op het handbalspel | Hoe willen wij spelen?

Voor de ontwikkeling van talent en de continuïteit van KRAS/Volendam is een handbalvisie vastgelegd. Dit zorgt ook voor herkenbaarheid en duidelijkheid naar leden, kader, fans en achterban. In de spelvisie worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Welke elementen willen we terugzien op het veld?
 2. Op welke manier willen wij onze talenten trainen?

AFDELING: Commercie

In de club staat techniek centraal, dit kan gezien worden als 'motor' van de vereniging. Commercie daarentegen als de 'brandstof', iets dat onlosmakelijk verbonden is aan de 'motor'. Samen vormen zij het vermogen en kracht achter de club.

De sponsorcommissie van HV KRAS/Volendam wordt aangestuurd door de professionals van commercie.

Voor verdere informatie neem contact op met:

Om de werkgebieden commercie, techniek en para-commercie & beheer goed te kunnen ondersteunen zijn er diverse ondersteunde commissies met een groot aantal processen en procedures die dagelijks goed geleid moeten worden. Voor meer informatie hierover neem contact op met Hans Admiraal

Op het kantoor van HV KRAS/Volendam is ook ruimte voor stagiaries. We zijn dan ook een erkende leerwerkplek met jaren ervaring in het begeleiden van stagiaires (middelbare school t/m WO leerlingen). 


AFDELING: Para-commercie en Beheer

Sporthal Opperdam is de thuisbasis van HV KRAS/Volendam. Daarbinnen zit de thuishonk/ clubhome van HV KRAS/Volendam met een kantoor, verenigingsruimte/businessclub en kantine, waardoor er dagelijks en op een laagdrempelige manier contact opgenomen kan worden met de club. 

Hans Admiraal is, in samenwerkingen met zijn team vrijwilligers, verantwoordelijk voor de dagelijkse bezetting van de kantine en goed functioneren van de beheer van de sporthal (doordeweeks na 17:00 uur en weekenden) in opdracht van het bestuur.


Club feiten:

 • Een van de grootste handbalclubs van Nederland.
 • Iets meer dan 475 leden, waarvan 300 kinderen en jongeren in opleiding.
 • Gelijke verdeling van jongens- en meisjes.
 • Topteams in Dames eredivisie en twee teams in de Heren Eredivisie. 
 • Publieksgemiddelde 2019-2020: Ongeveer 450 toesschouwer met een record van 1450.
 • Het bestuur bestaat uit 3 personen uit het bedrijfsleven.
 • Het kantoor heeft +/- 5 medewerkers + coaches/ spelers.

Activiteiten zijn gebaseerd op vrijwilligerskrachten :

 • +/- 220 vrijwilligers

 • +/- 80 trainers en coaches(ongeveer)

 • 32 teams in competities

 • 17 meisjes/dames teams

 • 15 jongens/heren teams

Doelen voor onze topteams:
Een topteam in Nederland zijn en spelen in Europa